Beskrivelse af den socialpædagogiske tænkning.

​Vores primære opgave er at motivere/ bevare og udvikle de færdigheder og kompetencer som beboerne har. 

Vi ønsker, at botilbuddet skal være præget af ligeværdig dialog og meningsudveksling. 

Vi vil bestræbe os på at opbygge en tryghed ved en forudsigelig og struktureret hverdag med tydeligt skema for ugens aktiviteter. 

Vi vil bruge dialogen til at afklare forventninger til hinanden. En åben dialog, hvor vi ved tryghed stiller krav og forventninger til hinanden.

Vi udarbejder en handleplan/udviklingsplan hvor vi, lægger vægt på de individuelle behov og ressourcer hos den enkelte.

Vi arbejder ud fra, at beboerne får indflydelse på eget liv i trygge rammer, dette vil vi i praksis gøre ved at vejlede og give støttende samtaler ud fra individuelle behov.

Vi vil arbejde ud fra de individuelle behov og samtalerne kan bestå i ligeværdige samtaler, hvor der udarbejdes handleplaner med mål, som løbende evalueres, Vi måler resultat-orienteret på målene, samtidig med at den samlede handleplan er til rådighed for den enkelte beboer.

Vi lægger vægt på at motivere botilbuddets beboere til at træffe valg og tage ansvar for eget livs udfoldelse og udvikling.

Bo- træningen vil indebære at opretholde det sociale netværk, eller motivere til at genoptage dette. Vi vil med støtte- deltagelse hjælpe den enkelte med indkøb, madlavning, vask, rengøring, økonomi, medicin og personlig hygiejne. Vi udarbejder et ugentligt skema ud fra den enkeltes behov. 

Vi vil støtte/hjælpe/motivere beboerne til at kunne tage ud af huset ved at benytte de offentlige transportmidler, opsøge div. foreninger for at opbygge et socialt netværk i lokalområdet samt i andre lignende institutioner. Vi er bevidste om, at vi må tage med i det omfang, det er nødvendigt, og at opgaverne er tilpasset den enkeltes tempo.

For at opnå balance i forhold til de krav der stilles i hverdagen kan beboerne i botilbuddet, som led i handleplanen, deltage i fælles arrangementer og ferieture, der giver mulighed for at lære at begå sig i andre rammer end de daglige vante omgivelser.

Ligeledes mener vi, at det er udviklende, at personalet og beboerne skaber relationer under andre rammer end i hverdagen.

Så vi vil ud over dette tilbyde kulturelle ture samt andre udflugter.

Vi arbejder anerkendende, neuropædagogisk og miljøterapeutisk, hvor relationer, det hele menneske og succesoplevelser bidrager til personlig udvikling.

Vi vil forsøge  at skabe en basal forståelse hos borgeren, så kompetencer opstår af egen lyst og indsigt.

Beboerens behov for tillid og tryghed tilgodeses ved tæt kontakt til medbeboere og personale og via et overskueligt miljø.

  1. ​Vi giver beboeren den pædagogiske støtte, anerkendende pædagogik og vejledning til at udvikle deres kompetencer ud fra deres individuelle forudsætninger, så de bliver selvstændige, så det er dem muligt at varetage, de hverdagsopgaver og situationer de vil blive stillet overfor ved at bo i bofællesskab eller egen bolig.
  2. ​At tilbyde vejledning og støtte til den enkelte bruger ved hjælp af få personaler, der indebærer, at en ansat under opholdet yder varig personlig professionel kontakt.
  3. At vi indenfor den neuropædagoiske tilgang vil tilbyde sanse-modulerende teknikker for at fremme de kognitive evner.
  4. ​At tilrettelægge et tilbud, der styrker beboeren i at være sammen med andre og varetage opgaver i dagligdagen.
  5. ​At tage hensyn til den enkeltes selvværd, ressourcer, livsstil og værdier.
  6. ​At give relevante tilbud om beskæftigelse, aktivering og undervisning.
  7. At samarbejde med relevante instanser ved udskrivning/udslusning fra Pernillebo.

Følg med på facebook

Vi opdaterer vores Facebook løbende, så liker du os kan du følge med i, hvad der sker og eventuelle tilbud.

Vores telefon er åben:

Mandag-fredag

lørdag-søndag 

07.00 - 23.00

09.30-22.30

Information

PernilleBo

Pernillesvej 1, 4293 Dianalund

Tlf.: 58 28 63 30

E-mail: Info@pernillebo.dk

CVR: 29473668