Formål med Pernillebo​

Vi er et §107 tilbud.

Formålet med botilbuddet Pernillebo er at give udviklingshæmmede eller borgere med nedsat funktion et socialpædagogisk sted at bo, et sted hvor de kan nyde livet, samtidig med at de udvikler sig. Pernillebo skal fungere som deres eget hjem hvor de kan være med til at påvirke dagligdagen, så hverdagen er noget der er værd at stå op til. Et tilbud hvor den enkeltes sociale og personlige funktioner forbedres og udvikles. At forbedre beboernes livsudfoldelse igennem kontakt, anerkendelse,tilbud og samvær, via omsorg og aktiviteter. 

At give hver beboer et bofællesskab, et servicetilbud der er afpasset deres behov. 

Følg med på facebook

Vi opdaterer vores Facebook løbende, så liker du os kan du følge med i, hvad der sker og eventuelle tilbud.

Vores telefon er åben:

Mandag-fredag

lørdag-søndag 

07.00 - 23.00

09.30-22.30

Information

PernilleBo

Pernillesvej 1, 4293 Dianalund

Tlf.: 58 28 63 30

E-mail: Info@pernillebo.dk

CVR: 29473668